de Turfhoeke Friesland

Musea

Streekmuseum Opsterland (tevens VVV)

Museum Opsterlân is gevestigd in het centrum van Gorredijk in een prachtig, monumentaal schoolgebouw uit 1887. In het museum maakt de bezoeker kennis met de rijke en gevarieerde geschiedenis van de gemeente Opsterland. De gemeente is vooral bekend om zijn vele veengebieden, de bossen en de aristocratie in Beetsterzwaag. Daarnaast bestaat de streek uit dorpen waar veel ambachten werden uitgeoefend. Het was en is een echte arbeiders gemeente. Ook de VVV van Opsterland is in hetzelfde pand gevestigd.

Voorf meer informatie: www.museumopsterland.nl

 

Openlucht Laagveenderijmuseum it Damshûs (Nij Beets)

Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.
 

Voor meer informatie: www.damshus.nl

 

Museum Willem van Haren (Heerenveen)

Museum Willem van Haren vertelt het verhaal van de rijke heren van het veen en de armoede onder de veenarbeiders, van de vorstelijke allure van Oranjewoud, van sporthelden als Abe Lenstra en Heerenveense bedrijven als Batavus en Koninklijke Smilde.

Museum Willem van Haren is verrassend veelzijdig: een boeiende vaste presentatie met de grootste stadsmaquette van Nederland, steeds wisselende tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten, hedendaagse beeldende kunst in de kunstruimte, een beeldentuin en een museumwinkel ingericht als 19de-eeuwse apotheek.

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is onderdeel van Museum Willem van Haren. Het museum geeft een beeld van het leven en werk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919): dominee, vrijdenker, socialist, anarchist en antimilitarist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht.
 

Voor meer informatie: www.willemvanharen.nl

 

Belvedere Oranjewoud

Eeuwenoude bossen, lange lanen, statige landhuizen en fraaie tuinen kenmerken Oranjewoud. Niet voor niets luidt de bijnaam van dit gebied in de Friese Wouden ‘De Pronkzaal van Friesland’. Maar Oranjewoud is meer dan historie. In 2004 werd Museumpark Landgoed Oranjewoud aangelegd. Een deel van het landgoed is in zijn oorspronkelijke barokke stijl gereconstrueerd. Ook is het gebied uitgebreid met een nieuwe tuin. Hierin is Museum Belvédère, een museum voor moderne Friese kunst, stijlvol geïntegreerd.

Voor meer informatie: www.museumbelvedere.nl

 

 

Museum Joure

Museum Joure is een bedrijvig museum.
Werkplaatsen met producten van klokkenmaker, kopergieter, koperslager, goud- en zilversmid, bakker en drukker zijn onderdeel van het industrieel / ambachtelijk complex uit eind 19e eeuw waar eens koffiebrander Douwe Egberts zich vestigde. In de eerste fabriek van DE is de koffie- thee- en tabakscollectie te zien. Er is een natuurafdeling en er zijn doorlopend exposities van hedendaagse kunst te bewonderen. Een prachtige tuin en authentieke kades omringen de tien gebouwen.

Voor meer informatie: www.museumjoure.nl

 

Museum Drachten

Museum Smallingerland is gevestigd in een voormalig klooster in het centrum van Drachten. De collectie van het museum geeft een interessant overzicht van de beeldende kunst van de twintigste eeuw. De nadruk ligt hierbij op kunstenaars en stromingen die op enigerlei wijze verbonden waren of nog steeds zijn met Friesland. De internationale avant-garde wordt in de jaren twintig in Drachten vertegenwoordigd door Thijs Rinsema, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg. Van laatstgenoemde zijn de sporen nog steeds aan te treffen in de zogenaamde papagaaienbuurt, een blok middenstandswoningen in het centrum van Drachten. In diezelfde periode zijn er enkele meer traditionele kunstenaars als Is Wiersma, Sierd Geertsma, die veelal geïsoleerd werken.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat het Fries expressionisme, waarvan de groep Yn ‘e Line een goed voorbeeld is met kunstenaars als Jan van der Bij en Klaas Koopmans. Indrukwekkend zijn de gestichtstekeningen van Klaas Koopmans die hij tijdens verschillende verblijven in inrichtingen heeft gemaakt.

Noord-Nederlandse hedendaagse kunstenaars zijn vertegenwoordigd met werk van o.a. Gerrit Offringa, Pieter Pander, Anne Feddema en Anke Kuypers.

 Voor meer informatie: www.museumdrachten.nl

 

Museum Oold Ark (Makkinga)

werkplaats wagenmakerMuseum Oold Ark laat allerlei handgereedschap zien voornamelijk van beroepen uit de Stellingwerven. De meeste gereedschappen komen uit de verzameling van Albert Mulder.
Het museum "Oold Ark" haalt verdwenen beroepen uit de verge­telheid, door het verzamelen en ten­toonstellen van bij die beroepen gebruikte gereedschappen.
De expositie is fraai vormgegeven door het gereedschap zoveel mogelijk in werkplaatsjes te plaatsen, die het uitoefenen van de oude ambachten laten zien.
Een speciale plaats is ingeruimd voor het gereedschap van dhr. Bulthuis uit Leeuwarden. Bulthuis restaureerde o.a. houten Tjotters.
Bijzonder is ook de smidse, opgetrokken uit oorspronkelijke materialen zoals "friesche geeltjes" in de muur en oude klinkers op de vloer. Een nog werkende blaasbalg kan het smidsvuur aanwakkeren.
Het geheel geeft een prachtig beeld van de werkplaats van een smid.
 

Voor meer informatie : www.vvvmakkinga.nl

 

Nationaal Vlechtmuseum Noordwoldebiezen van een stoelzitting

Het Vlechtmuseum heeft een brede collectie van zowel traditioneel als eigentijds vlechtwerk. Naast het bekende mandwerk en meubilair zijn er ook sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen, designobjecten, verpakkingen en gebruiksvoorwerpen te zien. Een goede start voor uw museumbezoek is de audiovisuele presentatie in het voormalig vlechtlokaal. In het oude leslokaal gaat u even terug in de tijd. In de Noordwoldezaal wordt de geschiedenis van het vlechten en de rotanindustrie in Noordwolde met veel oude foto's toegelicht. Soms zit op het vlechtbankje een vlechter, die het ambacht demonstreert. De presentatie van stoelen in de Collectiezaal roept bij veel bezoekers herinneringen op. In deze zaal treft u veel stoelen uit de interieurs van de eerste helft van de vorige eeuw. Er is een hoek ingericht met wiegen en andere artikelen die rond de geboorte in gebruik waren.

Voor meer informatie: www.vlechtmuseum.nl

 

 

Gevangenismuseum Veenhuizen

boevenbusIn dit moderne en interactieve museum ontdekt u hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu en maakt u kennis met de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen.
Op deze site leest u wat er te beleven valt in het Gevangenismuseum. Naast uw bezoek aan het museum kunt u een kijkje nemen in een echte gevangenis, een rondrit maken in een oude Boevenbus. Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen gezien? Op de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum kan het allemaal. Misdaad en straf zijn van alle tijden, maar de manier waarop we straffen is door de eeuwen heen sterk veranderd. Hier ontdekt u alles over misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot en met nu. Het museum is gevestigd in een van de oude dwanggestichten die in 1823 door de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen zijn gebouwd voor bedelaars en landlopers. Veenhuizen is een bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis, meer dan honderd rijksmonumenten en vijf gevangenissen die nog steeds in gebruik zijn.
 

Voor meer informatie: www.gevangenismuseum.nl

 

Fries Scheepvaartmuseum (Sneek) 

Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek. Een bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum is als een rondvaart door een imposant scheepvaartverleden. Naast het bekijken van de vaste collectie en de wisselende tentoonstellingen is het ook mogelijk om aan verschillende activiteiten deel te nemen.

De uiteenlopende en gevarieerde collectie van het Fries Scheepvaart Museum bestaat voor het merendeel uit voorwerpen betreffende Friese scheepvaart en scheepsbouw. Aan het museum is ook een oudheidkamer verbonden, waar voornamelijk voorwerpen uit Sneek en omgeving worden getoond. De tentoongestelde collectie is te bezichtigen in de 32 expositieruimtes van het museum. 

De gehele collectie omvat ca. 17.000 voorwerpen. Daarnaast is er een bibliotheek met bijna 9000 titels en een verzameling van ruim 20.000 foto's 

Voor meer informatie: www.friesscheepvaartmuseum.nl

 

Planetarium Eise Eisinga (Franeker)

Het oudste werkende planetarium ter wereld!
Aan het plafond van de woonkamer van een prachtig grachtenhuis in Franeker bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Dit nauwkeurig bewegend model van het zonnestelsel werd tussen 1774 en 1781 gebouwd door de Friese wolkammer Eise Eisinga. Tot op de dag van vandaag toont het Planetarium de actuele stand van de planeten. De planeten van het Planetarium bewegen namelijk in dezelfde tijd rond de zon als de echte planeten: Mercurius doet 88 dagen over een omloop, Venus 224 dagen, de aarde een jaar, Mars 1,88 jaar, Jupiter bijna 12 jaar en Saturnus meer dan 29 jaar.

Het uurwerk beweegt door middel van een indrukwekkend raderwerk van houten hoepels en schijven, met tienduizend handgesmede spijkers als tanden. Een slingerklok en negen gewichten drijven dit geheel aan.

Maar het Eise Eisinga Planetarium is méér dan een planetarium. Het is tevens een museum dat een uitgebreide verzameling van historische astronomische instrumenten herbergt.


Voor meer informatie: www.planetarium-friesland.nl

 

 

Bekijk ook de positieve reacties van onze gasten

Beschikbaarheid & Reserveren

Bekijk de plattegrond en de beschikbaarheid en reserveer direct een mooie plek op de camping.

Camping de Turfhoeke

It Goarrefean 101,
8401 NL  Gorredijk
Friesland

Telefoon 0513-464540
E-mail info@deturfhoeke.nl

Foto's van de minicamping

Bekijk de prachtige foto's van onze minicamping in Friesland om een goede indruk te krijgen van de Turfhoeke.

Klik hier om meer foto's te bekijken

Draadloos internet (WIFI) op de camping

Je kunt bij ons op de camping gebruik maken van draadloos internet, helemaal gratis!

Je kunt bij ons op de camping gebruike maken van draadloos internet

minicamping de turfhoeke is in friesland vekabo camping friesland de boerencamping is in de gemeente opsterland gorredijk vvv camping nederland friesland Aangesloten bij de Recron Beleef Friesland
Baksteen Media