de Turfhoeke Friesland

Reacties van gasten

Hieronder enkele reacties uit het gastenboek:

Jolanda van Amerongen bleek ook bijzonder talentvol te kunnen aquarelleren en maakte een impressie van een deel van ons erf. Erg bedankt voor de mooie aquarel. Hij heeft een mooi plaatsje in onze woonkamer gekregen.

Fries gedicht

Hieronder een gedicht in het Fries van Hendrik die hiermee verhaalt van zijn belevenissen op de camping.

De Brazem,

It barde op in simmerjûn oan de Tsjoele,
op in camping yn ’e hoeke oan ’e feart.
Der siet ik noflik efter it reid te fiskjen
en krige samar in grutte brazem oan ’e heak.

Oant doe ta wienen it lytse foarntsjes,
derom kaam dit mei ek hielendal oer ‘t met.
Buorman, in fisker, dy’t foar syn tinte siet,
hat mei lokkich holpen mei syn net.

Ik skatte him op sa’n fjirtich sintimeter,
mar neffens buorman koenen der wol fiif by.
It makke my as fisker hielendal neat út,
want allinne sa’n fisk wie al in topper foar my.

It fiskjen wie dien, de angel waard romme,
want op it hichtepunt moat men stopje.
Wol moasten we dit feit efkes fiere,
en soenen der mei syn allen ien op dopje.

Der waard wat soarten fan drinken sammele,
kola, JJ, Bearenburch, bier en wat iterij.
Wylst waard de brazem hieltyd grutter,
hy wie healwei de jûn al de heale meter foarby.

Tukkers, Brabanders, Limburgers en Friezen,
it gie op syn sûpen en sterke ferhalen fertelle.
De behearder kaam sels lâns my droege woarst,
ûnderwilens hie de brazem de fiifenfyftich helle.

Let op ‘e jûn doe de dauwe oer it fjild kaam,
wie men sêd, sis mar, men koe neat mear ha.
En foar dat men harren de jûns deljaan soe,
kaam de brazem noch krekt oan de sechstich ta.

H vd P

(Voor meer verhalen van Hendrik kijk op www.hendrikliemburg.nl)

Bekijk ook de positieve reacties van onze gasten

Beschikbaarheid & Reserveren

Bekijk de plattegrond en de beschikbaarheid en reserveer direct een mooie plek op de camping.

Camping de Turfhoeke

It Goarrefean 101,
8401 NL  Gorredijk
Friesland

Telefoon 0513-464540
E-mail info@deturfhoeke.nl

Foto's van de minicamping

Bekijk de prachtige foto's van onze minicamping in Friesland om een goede indruk te krijgen van de Turfhoeke.

Klik hier om meer foto's te bekijken

Draadloos internet (WIFI) op de camping

Je kunt bij ons op de camping gebruik maken van draadloos internet, helemaal gratis!

Je kunt bij ons op de camping gebruike maken van draadloos internet

minicamping de turfhoeke is in friesland vekabo camping friesland de boerencamping is in de gemeente opsterland gorredijk vvv camping nederland friesland Aangesloten bij de Recron Beleef Friesland
Baksteen Media